Děti – vědomý záměr

ID-100193171Když žena otěhotní, prožívá proces růstu svého děťátka v bříšku, plánuje, představuje si, vnímá každé kopnutí, spokojenost či nespokojenost toho človíčka uvnitř, roste a vyvíjí se uvnitř této ženy nejen dítě, ale také matka.

Jaká asi budu? Zvládnu vše, co mám? Neublížím mu? Nezklamu?

Která to nezažije, tak ani nemůže plně pochopit pocity nastávajících maminek. Ani já ne, protože tato krásná životní úloha na mě teprve čeká. V ten správný čas. Avšak to, o čem chci, a s klidným srdcem mohu, v tomto článku mluvit, je co se děje s dětskou duší – narozeného děťátka a vnitřní dětskou duší maminky.
Dítě se zdá být tak bezbranné, bezmocné, křehké, nevinné, a také že je. Neustále. Je jedno kolik nám je, ale duše „vnitřního dítěte“ v nás je vždy zranitelná a tak čistá. Ale jeho síla je mocnější, než si dovedeme představit. Dítě je učitelem, provokatérem, trenérem, andělem i ďáblem, pokušitelem i utěšitelem.

Tito velcí lidé v malých tělech jsou ti, kteří vás jako jediní budou moci absolutně, bezmezně a bezpodmínečně milovat. Nikdo vás nikdy nemůže milovat více než vaše děti. Někdy to vypadá pravděpodobně jinak. Zkouší vás, vztekají se, neposlouchají, jsou třeba i agresivní, nechtějí s vámi mluvit, uzavírají se vám. I to je jejich práce tady na tomto světě. Ve vašem životě. Učí vás. Probouzí vás. Léčí vás. Vztekají se, aby vás probudili, aby si trénovali a objevovali svou sílu a ego. Říkají „nenávidím tě“, ve skutečnosti však vnitřně křičí – protože ty se nemáš ráda, a to není správné! „Pak ani nemůžeš mít plně ráda mě a na to já nikdy nepřistoupím“, říká jejich duše.

Nechtějí s vámi mluvit, protože nechcete pochopit jejich řeč, už jste ji zapomněli. Je plná pravdy a autenticity. Oni vás k ní zase navádějí. Nechtějí vždy jen mluvit a poslouchat, ale mít prostor, aby jim bylo nasloucháno. Stejně tak chtějí i oni naslouchat, bez toho, abyste si hráli na super-rodiče.
To, jak se věci jeví navenek, většinou nemá nic společného s tím, jak je my „dospělí“ vnímáme. Koukejte přímo do té čisté dětské duše. Za ego a „zlobení“, přímo k jejich srdíčku. Napojte se na ně, beze slov, na chvilku i bez pravidel. Ty momenty, krátké vteřinky, nikdy nezapomenete. A to, jak to k vám přitáhne vaše dítě, je nepopsatelná energie. Berte v potaz, že oni léčí vaše vnitřní děti a mají zde určitá karmická zatížení, která je vedou ke sbírání určitých zkušeností. To nemůžete vždy ovlivnit a je to tak správně.

Buďte jejich přístavem, průvodcem, inspirátorem a pohlazením. Víc nepotřebují.
Ten nejdůležitější úkol dítěte je probudit vaši dětskou duši, naučit vás být autentičtí sami k sobě a přítomní v okamžiku TEĎ a TADY. Dítě vás nikdy nebude respektovat, poslouchat a hrát vaše hry, pokud nebudou ve vaší vlastní pravdě a moudrosti. Nebudete-li pravdiví, nebudete-li ctít a milovat sami sebe a svůj život, nečekejte to ani od svého dítěte. Bude dělat cokoliv, aby to změnilo. Zlobit, plakat, křičet, vzdorovat, dělat, že jste mu lhostejní, uzavírat se, dělat naschvály. Až jednoho dne pochopíte vy, anebo vaše dítě v dospělosti zase pochopí vás. Nic nemůže být špatně. Vždy je vše tak, jak má být. A ve správný čas se to vyjeví.
V současnosti se rodí mnoho výjimečných dětí. Vedle indigových, se rodí krásní léčitelé – děti křišťálové, harmonie a růst – děti duhové, moudrost hodná staré vědmě – diamantové. Zkuste se podívat každý den na své děti jinak, jako na své opravdové učitele a spásy. Dovolte si probudit své vlastní vnitřní děti. Dovolte si chybovat, připustit své chyby a odpustit si je. Milujte své dítě takové jaké je. Milujte sami sebe a své vnitřní dítě přesně takové jaké je. Zbožňujte své chyby a berte je jako dar, na základě kterého se neustále učíte.

Absolutní základ – být vědomý
Jste-li vědomý, tak i přes všechny chyby, je vaše dítě s vámi. Vědomou chybu chápe. Nevědomost je pro ně zlo. Nerozumí tomu, jejich duše si posléze myslí, že pro vás nejsou důležití, protože nejste vědomý. Nejste u sebe, nejste u nich, jste mimo. Proč? Kladou si uvnitř tuto otázku. Potřebují vás ve své přítomnosti, ve vědomém bytí a konání, ostatní pro ně je nepodstatný balast. A ten projevují jako rozmarnost, rozmazlenost, naschvály a vztek. A přitom je to jen volání o pomoc.

Respekt neznamená, že jim vše dovolíme a neustále něco vysvětlujeme. Mnohdy vztekající se dítě, prosazující si koupi nové hračky, jen vnitřně říká – nekupuj mi vše na co si ukážu, potřebuju hranice a to pevné. Když je nedodržuješ mami, cítím se bezradný a hledám pocit bezpečí, ale i přesto to neustále zkouším, ve skutečnosti mi ale chybí více dotyků, i když se jim bráním, chci je a toužím po nich. A právě proto si to potřebuju vynahrazovat jinak – hračkami, pozorností od tebe, odlišností, chlubením, …
Láska je energie, jež dítě cítí v každé místnosti, úsměvu, radosti, stejně tak i v bolesti a autentické slze maminky po hádce s tatínkem. Pro dítě není nic horšího než předstíraná láska. Buď autentická radost nebo bolest. Jakékoliv nepravdivé hry bojkotují, a mnohdy je to tak skryté, že na to nepřijde ani psycholog. Ale máma a táta, mají-li otevřené pravdivé srdce bez her ega, to poznají.
Podpora. Co v dětské duši znamená toto slovo? Berte mě takového jaký jsem a přijímejte mě tak srdcem. Slovo má velkou váhu, ale dítě reaguje na energii, kterou z vás cítí. Přinejmenším ty mladší 10 let ano. Můžete je slovně podporovat ve všem, chválit je, ale necítíte-li to tak, dítě to vnímá a ví. Stejně tak nemusíte vůbec nic říkat, a jste-li vnitřně hrdá na svého potomka a dáváte mu prostor zdokonalit se ve všem, po čem touží, dítě to vycítí a oceňuje.
Dle mých zkušeností s různými dětmi je nejlepší varianta nacítit vnitřně své dítě jako dokonalou bytost, jež nemusí nic nijak a nikomu dokazovat. Jen být. Ptát se ho, co ho baví, kdy se cítí šťastné. Ono vám řekne, ukáže a nebo o tom bude přemýšlet, malovat, snít. Naslouchejte mu. Bez předsudků, vašich domněnek a přání.
Jen naslouchejte. Dostatečně dlouhou dobu a dávejte mu plnou podporu – prostor, kde může své talenty projevovat. Slovně, energií srdce, činy, upřímným nadšením z jeho počinů, ale zase to nepřehánějte. Jen tam s ním buďte a to vědomě a přítomní.
Pak tito pozemští andělé mohou vzlétnout a pomáhat nám dospělým více a hlouběji.

S láskou a s přáním osvobození svého vnitřního dítěte

Jana Hrušková
www.vivaenergia.cz
www.facebook.com/uzivejme.si.zivot.naplno


Zdroj: http://zenyzenam.cz/
Zdroj obrázku: http://www.freedigitalphotos.net/

Napsat komentář