Rozbalte dar Požehnání ženského lůna: co dělat v době po Požehnání

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPožehnání ženského lůna není jen záležitostí jednoho zážitku, ale jde spíše o nádhernou ženskou cestu probouzení se, která léčí všechny aspekty našeho bytí. Během každého Požehnání se posuneme blíže ke své původní ženské přirozenosti – ke vzoru pravidelného střídání ženských energií, se kterými se naše duše zrodila do tohoto světa. Bohužel, naše výchova i společnost nás naučily, abychom v sobě tento cyklický vzor a jeho aspekty potlačily. Mnohé ženy světa tak pociťují tuto ztrátu spojení se svou duší jako vnitřní prázdnotu a nedostatek celistvosti.

Požehnání nás opět spojuje s aspekty ženství, které jsme buď ztratily, nebo jsme nikdy neměly možnost je vyjádřit. Probouzení těchto aspektů je ale pouze začátkem naší cesty domů, cesty k původnímu přirozenému ženství; tato ženská cesta znamená zároveň žití každodenního života v souladu s těmito aspekty, s opravdovou ženskou přirozeností. V opačném případě opět “ztratíme spojení”, naše srdce a duše budou plakat a znovu volat po celistvosti.

Jak mohu přinést dary Požehnání ženského lůna do svého života ? O jaké dary vlastně jde?

Každá žena je jedinečná a Požehnání nám nabízí mnoho nejrůznějších darů– léčení a lásku, emocionální a mentální uvolnění, sebelásku a sebepřijetí, moudrost a vnitřní vedení, sílu a posílení, nežnost a klid, sexuální energii a kreativitu, inspiraci a divokost.

Rozbalování darů

Abychom mohly rozbalit své osobní dary z Požehnání, musíme tu hračku vyndat z krabice a prostě si s ní hrát! Naše ženská přirozenost je cyklická, musíme tedy začít tuto skutečnost přijímat s radostí a vyjadřovat svou přirozenost v každodenních maličkostech.

Naše cyklická přirozenost se skládá ze čtyř archetypů ženské energie –archetyp je obecný univerzální symbol a energie, který sdílejí všechny ženy, nezávisle na tom, odkud pocházejí. Ve své knize ‘Rudý měsíc’ nazývám tyto archetypy Pana, Matka, Kouzelnice a Baba. Každá z archetypálních energií je spojena s fází menstruačního cyklu a s fází Měsíce. Pokud uděláme jakoukoli maličkost v souladu s energiemi archetypu fáze, ve které se právě nacházíme,cítíme se dobře! Jde o vzkaz od naší duše, která se nám snaží říci, že kráčíme cestou ženské duševní cykličnosti.

Na cestě probouzení svého ženství se cítíme dobře! Jaké druhy činností tedy mohu dělat po Požehnání, abych se cítila dobře?

Pokud mám menstruační cyklus:

Panna (před-ovulační fáze) si žádá nezávislé aktivity a aktivní činnost. Udělejte si seznam všech věcí, které chcete tento týden udělat a začněte s nimi.

Matka (ovulační fáze) žádá nás, abychom byly milující k ostatním a abychom se vztahovaly k ostatním lidem. Je to vhodná doba pro poděkování či vyjádření vděčnosti. Pokud možno každý den v tomto týdnu někomu poděkujte.

Kouzelnice (před-menstruační fáze) volá po nezávislé tvořivosti a duchovnu. Každý den v týdnu si napište krátkou modlitbu a nechte své srdce, lůno a tvořivost, aby vyjádřily ta pravá slova a obrazy.

Baba (fáze menstruace) volá po odpočinku, modlitbě a reflexi. Snažte se v tomto týdnu jít do postele dříve než obvykle a užijte si extra odpočinek.

Pokud nemám menstruační cyklus:

Pokud nemáte menstruační cyklus z důvodu nemoci, hysterektomie, menopauzy, těhotenství nebo je Váš cyklus potlačen užíváním léků, nic Vám nebrání v rozbalování darů Požehnání. Archetypální energie nesete stále v sobě.

Činnosti jednotlivých fází můžete dělat v souladu s lunárním cyklem:

Činnosti fáze Panny – dělejte ve dnech dorůstajícího měsíce.

Činnosti fáze Matky – dělejte tři dny před úplňkem, za úplňku a tři dny po úplňku.

Činnosti fáze Kouzelnice – dělejte ve dnech ubývajícího měsíce.

Činnosti fáze Baby – dělejte tři dny před novoluním, za novoluní a tři dny po novoluní.

Další nápady:

V mé knize ‘Rudý měsíc’ najdete návrhy a nápady činností v každé z fází. Může Vám pomoci žít v souladu s vaší ženskou přirozeností a cítit se lépe. Podrobnější rady na každý den cyklu pro spokojenější život, zvýšení pracovní aktivity a dosahování svých cílů najdete v knize ‘Cyklická žena’.

Zdroj: http://wombblessing.wordpress.com/

Napsat komentář