Terapie láskou pro páry

TERAPIE LÁSKOU – LÉČIVÉ MILOVÁNÍ 

laskaŘešíte partnerskou krizi, nebo nedorozumění, pocity nepochopení z jednání partnera či partnerky? Chcete se naučit komunikovat s partnerem vhodným a jasným způsobem? Zdá se vám, že ten druhý nerozumí tomu, co se mu snažíte sdělit?

Nevzdávejte to, můžeme společně hledat způsoby, jak vyjadřovat své pocity a potřeby tak, aby je ten druhý pochopil a přijal. Pomocí jednoduchých cvičení skrze  vědomý dotek a dech pomalu navážeme kontakt s vaším mužstvím a ženstvím. Ukážeme si, jak být více ženou či mužem, jak znovu oživit ztracenou vzájemnou přitažlivost, která se časem proměnila v napětí a nepochopení. Budeme vědomě a láskyplně vytvářet prostor pro inspirující a šťastný vztah, kterým se oboustranně rozvíjíme. Ve kterém prohlubujeme zdravý vztah k sobě, přijímáme naši zranitelnost a intimitu a prožíváme hluboké a zároveň radostné partnerství.

Terapie s konzultací trvá 1 – 3 hodiny. Mohu přijet i k vám domů.

Hodnota terapie je 400Kč za hodinu. Cenu si určíte vy sami.

Těším se na společnou cestu k léčivému milování.

Jana Šťastná Tel: 777 136 930

Láska je, když otevíráte své srdce …

MUŽSTVÍ                                                          ŽENSTVÍ

 * kráčí                                                               * plyne

* akce je důkazem jeho citů                           * pro ni je důležitý proud citů

* komunikuje o dělání                                    * komunikuje o cítění

* žije ve světě koncepcí a vyhlídek               * žije ve světě řeči těla, prociťování energií

* dělá to, co si naplánuje                                * její emoce určují její jednání silněji než cíle 

* rozhoduje se, jak bude reagovat                 * automaticky vplyne do stavu empatie

* je orientováno k obloze                                * je síla stvoření a zániku  

Bez ženské síly je ta mužská pouhou orientací, pouhým soustředěním se na cíl bez emocionality.

Pohyb samotné ženské síly je bez mužství pouhým otevíráním nebo uzavíráním se. 

Láska je sjednocení, otevřenost až do bodu úplné a konečné jednoty.

(Inspirováno knihou ” Intimní splynutí” David Deida)

 

                                                        

FacebookTwitterGoogle+

Napsat komentář

Visit Us On Facebook