prakralovna

Ženo, povstaň

Ženo, kdes nechala svůj cit? Tys zaměnila jej za pozlátko, co třpytí se, avšak bezcenné jest. Volám Tě, ženo, povstaň z prachu a popela. Ty můžeš mnoho změnit. Nalezni v sobě konečně úctu k sobě samé. Ženo, této Země, copak...
Autor: Aneta Mišovie, www.obrazypredusu.webnode.sk

Milá ženo

Milá ženo, tolik bych Ti toho v tyto dny chtěla předat. Ať se nacházíš v jakékoliv situaci, kdekoliv na světě, tato má slova patří jen a jen Tobě. Vidím, jak se někdy trápíš. Jak nevíš, kudy se vydat. Cítíš sama,...
Visit Us On Facebook